Què és el Refugi Tecnològic?

El Refugi Tecnològic és una iniciativa que vol acostar la cultura digital a la població del nostre entorn, independentment del nivell formatiu de cadascú. La tecnologia és un patrimoni universal i de la ciutadania i moltes vegades queda massa lluny de les persones.

La nostra missió és acostar-la a les persones i fer-la útil, per a que tothom qui vulgui, sigui qui sigui, pugui gaudir de la seva utilització .

Entenem que junts som més intel·ligents, doncs creiem en el valor del coneixement co-creat en equip.

persones i teconologia