Objectius i Funcions

  • Que permeti l’atracció de talent extern, compromés amb el territori.
  • Que impulsi l’atracció de projectes externs, compromesos amb el territori i amb els recursos endògens del territori.