Principis Del Refugi Tecnològic

“La ciència i la tecnologia ha de ser divertida, dinàmica, ens ha de poder despertar la curiositat i ens ha de fer més amics!”

“La ciència té sentit quan és universal, quan és aprop de les persones, quan és útil i quan ens condueix cap a un món millor per a totes i tots”.

“La tecnologia s’ha de compartir, doncs allò que es comparteix ens fa més feliços/ces”.

“El coneixement s’ha de co-crear entre tots, i junts podem ser més intel·ligents”.